Regulamin sklepu

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Smilumin. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do SmiluminSmilumin oferuje tę stronę internetową, włączając w to wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem Twojej akceptacji wszystkich warunków, zasad, polityk i powiadomień tutaj przedstawionych.

Odwiedzając naszą stronę i/lub dokonując u nas zakupu, korzystasz z naszej "Usługi" i zgadzasz się być związany poniższymi warunkami ("Warunki Korzystania z Usługi", "Warunki"), włączając w to dodatkowe warunki i zasady oraz polityki wspomniane tutaj i/lub dostępne poprzez hiperłącze. Te Warunki Korzystania z Usługi dotyczą wszystkich użytkowników strony, włączając bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądającymi, dostawcami, klientami, handlowcami i/lub twórcami treści.

Proszę uważnie przeczytać te Warunki Korzystania z Usługi przed dostępem lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Dostęp do strony lub jej używanie oznacza zgodę na te Warunki Korzystania z Usługi. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z usług. Jeśli te Warunki Korzystania z Usługi są traktowane jako oferta, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych Warunków Korzystania z Usługi.

Wszystkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, również podlegają Warunkom Korzystania z Usługi. Najnowszą wersję Warunków Korzystania z Usługi można przeglądać w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia części tych Warunków Korzystania z Usługi poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Kontynuowane korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na platformie e-commerce, która dostarcza nam platformę e-commerce umożliwiającą sprzedaż naszych produktów i usług.

 

Spis treści

 1. Warunki sklepu internetowego
 2. Ogólne warunki
 3. Dokładność, kompletność i aktualność informacji
 4. Modyfikacje usługi i cen
 5. Produkty lub usługi (jeśli dotyczy)
 6. Dokładność fakturowania i informacji o koncie
 7. Opcjonalne narzędzia
 8. Linki stron trzecich
 9. Komentarze użytkowników, opinie i inne zgłoszenia
 10. Informacje osobiste
 11. Błędy, nieścisłości i pominięcia
 12. Zakazane użycia
 13. Oświadczenie o braku gwarancji; ograniczenie odpowiedzialności
 14. Zabezpieczenie
 15. Podzielność
 16. Zakończenie
 17. Całość umowy
 18. Prawo obowiązujące
 19. Zmiany w warunkach świadczenia usług
 20. Informacje kontaktowe

ROZDZIAŁ 1 - WARUNKI I ZASADY SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując te Warunki i Zasady, oświadczasz, że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej strony. Nie możesz używać naszych produktów w celach nielegalnych lub nieautoryzowanych, ani w przypadku korzystania z Usługi naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie tylko, przepisów dotyczących praw autorskich). Nie wolno Ci przesyłać żadnych wirusów ani żadnego kodu o destrukcyjnym charakterze. Naruszenie lub złamanie któregokolwiek z Warunków skutkować będzie natychmiastowym zaprzestaniem świadczenia Usług.

ROZDZIAŁ 2 - OGÓLNE WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie. Rozumiesz, że Twoje dane (z wyjątkiem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w niezaszyfrowanej formie i mogą obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany konieczne do dostosowania się do wymagań technicznych łączonych sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci. Zgadzasz się nie reprodukować, dublować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, przez którą świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony. Nagłówki użyte w tej umowie zostały włączone wyłącznie dla wygody i nie będą miały wpływu na Warunki.

ROZDZIAŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli udostępniane na tej stronie informacje nie są dokładne, kompleksowe ani aktualne. Materiał na tej stronie jest udostępniany wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie powinien być traktowany jako podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji podstawowych, bardziej dokładnych, kompleksowych lub aktualnych źródeł informacji. Korzystanie z materiałów na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizacji żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że monitorowanie zmian na naszej stronie leży w Twojej odpowiedzialności.

ROZDZIAŁ 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do dowolnej modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jej części lub treści) w każdym czasie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności ani wobec Ciebie, ani wobec jakiejkolwiek trzeciej strony za jakąkolwiek modyfikację, zmianę cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

ROZDZIAŁ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów. Dokładaliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów dostępnych w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować, że wyświetlacz monitora komputera dokładnie odwzoruje kolory. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług wobec jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w sposób indywidualny. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów podlegają zmianom w dowolnym momencie bez uprzedzenia, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca produktu lub usługi udostępniana na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zakazana. Nie gwarantujemy jakości żadnych produktów, usług, informacji ani innych materiałów zakupionych lub pozyskanych przez Ciebie, ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

ROZDZIAŁ 6 - DOKŁADNOŚĆ FAKTUROWANIA I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, które złożyłeś/aś u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilość zakupionych produktów na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą dotyczyć zamówień złożonych przez tego samego klienta, na tym samym koncie klienta, za pomocą tej samej karty kredytowej i/lub zamówień o tym samym adresie rozliczeniowym i/lub dostawy. W przypadku dokonania zmiany lub anulowania zamówienia, możemy próbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w chwili składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, które, według naszego wyłącznego osądu, wydają się być składane przez dealerów, przedstawicieli handlowych lub dystrybutorów.

Zgadzasz się dostarczać aktualne, kompleksowe i dokładne informacje dotyczące zakupu i konta dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail oraz numery kart kredytowych i daty ich ważności, abyśmy mogli finalizować Twoje transakcje i kontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Zwrotów.

ROZDZIAŁ 7 - OPCJONALNE NARZĘDZIA

Możemy udostępniać Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani wpływu. Oświadczasz i zgadzasz się, że udostępniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie" i "takie, jakie są", bez żadnych gwarancji, reprezentacji ani warunków jakiejkolwiek natury i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania przez Ciebie opcjonalnych narzędzi stron trzecich. Korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według Twojego uznania, a Ty powinieneś/aś zapewnić, że jesteś zaznajomiony/a i zgadzasz się z warunkami, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę stron trzecich. Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny (w tym wprowadzenie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również tym Warunkom świadczenia usług.

ROZDZIAŁ 8 – LINKI DO STRON TRZECICH

Pewne treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich. Linki do stron trzecich na tej stronie mogą kierować Cię na strony internetowe stron trzecich, które nie są z nami związane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności ani obowiązku za materiały lub strony internetowe stron trzecich ani za materiały, produkty lub usługi stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody ani uszczerbek związane z zakupem lub używaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku z witrynami stron trzecich. Prosimy dokładnie zapoznać się z politykami i praktykami stron trzecich i upewnij się, że je rozumiesz, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

ROZDZIAŁ 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli przesyłasz pewne zgłoszenia na nasze życzenie (na przykład zgłoszenia do konkursu) lub bez naszego życzenia, zarówno drogą mailową, listowną, jak i innymi, w tym pomysły twórcze, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały (łącznie "komentarze"), zgadzasz się, że w dowolnym momencie, bez ograniczeń, będziemy mieli prawo edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób używać w dowolnym medium wszystkich komentarzy, które nam przesyłasz. Nie mamy i nie będziemy mieli obowiązku (1) zachowywać poufności żadnych komentarzy; (2) płacić odszkodowania za żadne komentarze; ani (3) odpowiadać na żadne komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są nielegalne, obraźliwe, groźne, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób nieodpowiednie lub naruszają prawa własności intelektualnej lub te Warunki świadczenia usług.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać szkalujących lub w inny sposób nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych treści, ani nie będą zawierać żadnego wirusa komputerowego ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanej z nią witryny. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod kogoś innego ani wprowadzać nas lub strony trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny/a za wszelkie komentarze, które składasz oraz za ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnych obowiązków za komentarze opublikowane przez Ciebie lub przez osoby trzecie.

ROZDZIAŁ 10 - DANE OSOBOWE

Podanie swoich danych osobowych poprzez sklep podlega naszej Polityce Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, prosimy kliknąć tutaj.

ROZDZIAŁ 11 - BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie internetowej lub w Usłudze mogą występować informacje zawierające błędy drukarskie, niedokładności lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę, czasów dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów, niedokładności lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowiązanej stronie internetowej są nieprecyzyjne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania lub wyjaśniania informacji w Usłudze lub na dowiązanej stronie internetowej, w tym, lecz nie tylko, informacji dotyczących cen, chyba że wymaga tego prawo. Określona data aktualizacji lub odświeżenia podana w Usłudze lub na dowiązanej stronie internetowej nie oznacza, że wszystkie informacje w Usłudze lub na dowiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

ROZDZIAŁ 12 - ZABRONIONE UŻYCIE

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie świadczenia usług zabrania się korzystania ze strony internetowej lub jej treści: (a) w celu nielegalnego; (b) w celu namawiania innych do popełniania lub uczestniczenia w nielegalnych czynach; (c) w celu naruszania przepisów międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych, regulaminów, ustaw lub miejscowych ustaw; (d) w celu naruszania lub naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych; (e) w celu nękania, znęcania się, obrażania, szkodzenia, zniesławiania, oczerniania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) w celu przesyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania wirusów lub innych rodzajów złośliwego oprogramowania, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na funkcjonowanie Usługi lub związanej z nią witryny, innych witryn lub Internetu; (h) w celu zbierania lub śledzenia danych osobowych innych; (i) w celu spamowania, wyłudzania, podszywania się, pretekstowania, podglądania, przeszukiwania lub skrobania; (j) w celu jakiejkolwiek obscenicznej lub niemoralnej; lub (k) w celu zakłócania lub omijania funkcji bezpieczeństwa Usługi lub związanej z nią witryny, innych witryn lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowiązanej witryny za naruszenie zakazanych zastosowań.

ROZDZIAŁ 13 - OŚWIADCZENIE O GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie reprezentujemy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszych usług będzie bez przerw, punktualne, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z usługi, będą dokładne lub niezawodne. Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na nieokreślony czas lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia ciebie. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z Usługi lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na twoje własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane tobie za pośrednictwem Usługi są (z wyjątkiem wyraźnego oświadczenia ze strony nas) dostarczane „tak jak są” i „tak jak są dostępne” do twojego użytku, bez jakiejkolwiek reprezentacji, gwarancji lub warunków, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, włączając w to wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nie naruszania praw. W żadnym przypadku Smilumin, nasi dyrektorzy, oficerowie, pracownicy, afiliaci, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, dostawcy usług ani licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia ani jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub następcze szkody jakiejkolwiek natury, włączając w to, lecz nie tylko, utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty zastąpienia lub podobne szkody, czy to na podstawie umowy, deliktu (w tym zaniedbania), rygorystycznej odpowiedzialności, czy też inaczej, wynikające z korzystania z dowolnej usługi lub produktu nabywanego za pomocą usługi, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, włączając w to, lecz nie tylko, jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści, lub jakiekolwiek szkody jakiejkolwiek natury poniesione w wyniku korzystania z usługi lub treści (lub produktu) opublikowanych, przesłanych lub udostępnionych w inny sposób za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości ich wystąpienia. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub dodatkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnie dozwolonego przez prawo zakresu.

ROZDZIAŁ 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się na zwolnienie, obronę i zwolnienie od odpowiedzialności Smilumin, naszej firmy macierzystej, spółek zależnych, afiliatów, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, kontrahentów, licencjodawców, dostawców usług, poddostawców, dostawców, stażystów i pracowników od roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych opłat adwokackich, zgłaszanych przez strony trzecie w wyniku lub z powodu naruszenia przez ciebie niniejszego Regulaminu świadczenia usług lub dokumentów, do których się oni odnoszą, lub naruszenia jakiejkolwiek ustawy lub praw osób trzecich.

ROZDZIAŁ 15 - KLAUZULA SEPARATOWA

Jeśli którykolwiek zapis niniejszego Regulaminu świadczenia usług zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, zapis ten będzie nadal wykonalny w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część będzie traktowana jako odrębna od niniejszego Regulaminu, a taka decyzja nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ROZDZIAŁ 16 - ROZWIĄZANIE

Zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania będą przetrwały rozwiązanie tej umowy na wszystkie cele. Niniejszy Regulamin świadczenia usług obowiązuje do czasu rozwiązania przez ciebie lub przez nas. Możesz rozwiązać niniejszy Regulamin świadczenia usług w dowolnym momencie, informując nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub gdy przestajesz korzystać z naszej strony internetowej. Jeśli, według naszego wyłącznego uznania, nie będziesz przestrzegać, lub podejrzewamy, że nie przestrzegasz, któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszego Regulaminu świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszelkie należności do dnia rozwiązania; i/lub możemy odmówić ci dostępu do naszych usług (lub ich części).

ROZDZIAŁ 17 - CAŁA UMOWA

Nieegzekwowanie jakiejkolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu świadczenia usług przez nas nie stanowi rezygnacji z tego prawa lub postanowienia. Niniejszy Regulamin świadczenia usług, wraz z wszelkimi zasadami i politykami operacyjnymi opublikowanymi przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą, stanowi całą umowę i porozumienie między tobą a nami i reguluje korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, między tobą a nami (w tym, lecz nie tylko, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu świadczenia usług). Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu świadczenia usług nie będą interpretowane na niekorzyść twórcy Regulaminu.

ROZDZIAŁ 18 - STOSOWANE PRAWO

Niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz wszelkie oddzielne umowy, na mocy których świadczymy ci Usługi, podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z nim.

ROZDZIAŁ 19 - ZMIANY W REGULAMINIE

Możesz w dowolnym momencie sprawdzić najnowszą wersję Regulaminu na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem twoim jest regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Kontynuowanie korzystania z naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 20 - DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować na adres contact@smilumin.com.


Smilumin LLC

Numer firmy: 32-0754215
Adres: 2232 Dell Range Blvd., Suite 245-3030, Cheyenne, WY 82009
Numer telefonu: +1(307)4486388  
Adres e-mail: 
contact@smilumin.com